İmanın 5 Şartı

İmanın 5 Şartı

İmanın 5 Şartı, İlk olarak şunu belirtmek isterim ki; imanın şartı 5 değil, 6’dır. İmanın şartları, amentüde yazılı olup, ayrıca belli olan altı şeye inanmak olduğunu Rasulüllah efendimiz (s.a.v.) Müslümanlara bildirmiştir. İmanın şartları, imanın 6 şartına ait özet bilgi aşağıda anlatılmıştır.

Amentünün Okunuşu:

  • Amentü billahi ve melaiketihi,
  • ve kütübihi ve rusülihi ve'l yevmil ahiri
  • ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi minallahi teala
  • vel ba'sü ba'de'l mevt.
  • Haggun, Eşhedü en la ilahe illAllah ve eşhedü enne
  • Muhammeden abdühü ve rasülühü.

Amentünün Anlamı, İmanın Şartları:

Allah'a İman: İmanın şartlarından birincisidir. Allah-ü teala, vacibül vücut (varlığı lazım olan) ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Allah' tan başka ilah yoktur. Allah-ü teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Yarattığı hiçbir şeye benzemez.

Allah'a iman etmek, Allah-ü tealayı en yüce sıfatlar ile vasıflamak noksan sıfatlardan uzak tutmaktır.

Allah-ü tealanın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik edip ve dilimle ikrar ettim demektir. Allah-ü teala vardır, birdir, o her yerdedir. Bütün ibadetler yalnızca O’na yapılır.

"Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe kesin olarak inanırlar.'' (Bakara suresi, 4. ayet)

Meleklere İman: İmanın şartından ikincisidir. Melek, Allah-ü teala tarafından yaratılan, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah-ü teala'ya itaatten ayrılmayan gözle görülmeyen nurani varlıktır. Melekler nurdan yaratılmıştır. Yemez, içmez, uyumaz, doğmazlar ve doğurmazlar. Yüce Allah'ın emirlerine asla isyanda bulunmazlar. Günah işlemez. Sürekli Allah'a ibadet ederler. Biz insanlar ruhumuzu görmediğimiz gibi melekleri de göremeyiz.

(Şüphesiz Rabbin katındakiler Ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih ederler, yalnız O'na secde ederler. (A’raf suresi /206. Ayet)

İnsanlar meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdürler. Varlıkları peygamberler ile onlara verilen kitaplar tarafından bildirildi. Melekleri inkar etmek, bütün peygamber ve kitapları inkar etmek anlamına gelir. Bu da caiz değildir. Bundan dolayı meleklere iman etmek imanın şartlarından biridir.

"Kim Allahı, melekleri, kitapları, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur." (Nisa suresi,136. Ayet)

Kitaplara İman: Allah-ü Teala, kullarına peygamberi aracılığıyla kitap göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmiş, kulların yapması gereken görevler öğretilip, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir.

Allah-ü Tealanın kitaplarına iman etmek imanın 3. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitapların hepsinede inanıp iman eder.

Allah-ü teala bu kitapları, bazı Peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahiy yoluyla, bazısına levhalar üstüne yazılı olarak, bazılarına da, meleksiz olarak indirdi. Hepsi de Allahü tealanın kelamıdır.

Semavi kitaplardan bize bildirdikleri 104 tanedir. Bunlardan 100 tanesi küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf; sahife denir. Diğer dördü ise büyük kitaptır.

Yüz sayfa kitap şu Peygamberlere (Aleyhisselam) inmiştir: on sahife: Adem aleyhisselama, elli sahife: Şit aleyhisselama, otuz sahife: İdris Aleyhisselama, on sahife: İbrahim Aleyhisselama.

Dört büyük kitablar da: şu Peygamberlere verilmiştir: Tevrat; Musa Aleyhisselama, Zebur; Davud peygambere, İncil; İsa peygambere, Kur'anı Kerim' de; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama indirildi.

Peygamberlere İman: Peygamberler, Allah tarafından, Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilmişlerdir. Allah'ın emirlerini bildirip, doğru yolu gösterirler.

Allah-ü Tealanın peygamberlerine inanmak, imanın 4. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlerin hepsine inanarak iman eder. Peygamberlere iman etmek, fark görmeyip, hepsinin Allah-ü teala tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir.

Ahiret Hayatına İman: Ahiret, öldükten sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayattır. Ahiret hayatı insanın öldüğü gün başlar. İmanın beşinci şartıdır,

Ahiret hayatı üçe ayrılır: Kabir hayatı (Mezardan dirilip kalkıncaya kadar olan zaman)

Kıyamet hayatı (Dirildikten sonra Cennete ya da Cehenneme gidinceye kadar geçen hayat)

Cennet, Cehennem hayatı (Ebedi kalınacak hayat)

"Ahiret daha hayırlı ve bakidir." (Ala suresi,17.ayet)

"Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir." (Ali İmran suresi 185. ayet)

Kaderin, Hayr Ve Şerrin Allah'tan Geldiğine İnanmak: Kader, hayır ve şerrin Allah-ü Teala’dan olduğuna imandır. İmanın 6. Şartıdır.

Hayır, Allah-ü tealanın emrettiği, sevdiği ve beğendiği davranışlar demektir.

Şer, Allah-ü tealanın sevmediği, meşru olmayan, yapılmasında kişinin ceza ile yergiye müstehak olacağı davranışlardır.

Kader, Allah’ın, bir şeyin varlığını ezelde dilemesine kader denilir.

Kaza, Allah-ü tealanın ezelde irade ve takdir buyurduğu olayların zamanı gelince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun olarak meydana getirmesi ve yaratmasıdır.

Son Güncelleme : 06.12.2018 13:48:22
İmanın 5 Şartı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İmanın 5 Şartı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İmanın 5 Şartı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İmanın Şartları Ve İslamın Şartları
İmanın Şartları Ve İslamın Şartları
İmanın Şartları ve İslamın Şartları, Allah'a imanın geçerli sayılabilmesi için imanın şartları ve İslam'ın şartlarına tam ve eksiksiz olarak inanılması gerekmektedir. Ey iman edenler Allah'a rasulüne indirdiği kitaba ve daha önceki indirilen kitaplar...
İmanın 6 Şartı
İmanın 6 Şartı
İmanın 6 şartı, dinimizin temelini oluşturan esaslardır. İman etmek yani inanmak olmadan dini tam olarak yaşayabilmenin imkanı yoktur. Allah'a inandığımızın göstergesidir imanın 6 şartı. Günümüzde maalesef inandığımızı söylediğimiz bu şartların bir ...
İmanın Şartları Ve Anlamları
İmanın Şartları Ve Anlamları
İmanın Şartları ve Anlamları: İmanın şartı 6 tanedir. Her kim Allah'ın buyurduğu gibi iman etmez ise mü'min sayılmaz. Allah c.c şöyle emrediyor; Ey inanalar! Allah'a peygamberine yani resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara inanm...
İmanın Şartı Kaçtır
İmanın Şartı Kaçtır
İmanın Şartı Kaçtır? İman Allah’a(c.c) ve onun elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) Kuran-ı Kerimde anlatıldığı gibi şüphe duymadan inanmaktır. İmanın Şartları Kaçtır? İmanın şartı 6’dır ve her müslümanın bu şartları bilmesi zaruridir. (zorunlu) Allah’ın Var...
İmanın Şartları Kaza ve Kader
İmanın Şartları Kaza ve Kader
İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir. Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve...
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. F...
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur.Peygamberlere iman etmek, aralarınd...
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır. Bunlardan 100’ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir:10 suhufu, Âdem aleyhisselama, 50 suhufu, Şit aleyhissela...
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen emirle...
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez.Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır: Vücud, Kıdem,...
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İmanın şartları (6) altıdır. Bir hadiste Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekilde iman etmezse mü’min olamaz deniyor. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:Yâ eyyuhâllezîne âmenû, âminû billâhi ve resûlihî vel kitâbillezî nezzele alâ resûl...

 

İmanın Şartları Ve İslamın Şartları
İmanın 6 Şartı
İmanın Şartları Ve Anlamları
İmanın Şartı Kaçtır
İmanın 5 Şartı
İmanın Şartları Kaza ve Kader
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
İmanın Şartları
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019