İmanın 6 Şartı

İmanın 6 Şartı

İmanın 6 şartı, dinimizin temelini oluşturan esaslardır. İman etmek yani inanmak olmadan dini tam olarak yaşayabilmenin imkanı yoktur. Allah'a inandığımızın göstergesidir imanın 6 şartı. Günümüzde maalesef inandığımızı söylediğimiz bu şartların bir çoğunu isteyerek yada istemeyerek uygulayamıyoruz. Buda iman zayıflığını meydana getirmektedir. Şimdi imanın 6 şartını ayrı ayrı inceleyelim.

Allah'a iman: Allah-ü teala bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Allah hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın altı adet sıfat-ı zatiyyesi vardır. Bunlar;

Vücud: Hiçbir şeye ihtiyacı olmadan var olması.
Kıdem:
Varlığının öncesi olmaması. İnsanlığın ve yaratılmış her şeyin bir başlangıç zamanı vardır. Fakat Allah böyle bir durumdan uzaktır.
Beka:
Varlığının sonsuz olması ve hiç yok olmayacak olması.
Vahdaniyyet:
Ona benzer bir güç yoktur. Ortağı da yoktur. Allah'ı başka bir şey ile kıyaslamak ona şirk koşmaktır. O mutlak gücün tek başına sahibidir.
Muhalefet-ün lil-havadis:
Yapmış olduğu hiçbir şeyde hiçbir mahlukata benzememektedir.
Kıyam bi-nefsihi:
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı hep vardır.

Sıfat-ı sübutiyyesi ise sekiz adettir.

Hayat: Diri olmak.
İlm:
Her şeyin iç yüzünü noksansız bilmesi.
Sem:
Her şeyi noksansız işitmesi.
Basar:
Her şeyi görmesi.
Kudret:
Her şeye gücünün yetmesi.
İrade:
İstemek. Bir şeye ol dediği zaman oluvermesi.
Kelam:
Söylemek.
Tekvin:
Yaratma gücü.

Meleklere inanmak: Melekler, nurani varlıklardır. Onlar da akıl sahibidir. Onlar Allah-ü Teâlâ'nın sevgili kullarıdır. Ona ortak değillerdir. Onlar görevli yaratıklarıdır. Allah-ü Teâlâ'nın emirlerine itaat etmektedirler ve isyan etmezler. Kendilerine verilen emirleri yapmanın dışında bir işleri yoktur. Cinsiyetleri yoktur. Onlar günah işlemezler, evlenmezler, doğurmazlar, yeyip içmezler. Onların kanatları vardır fakat biz bunu idrak edemeyiz. İnsanların bütün yaptıklarını yazan meleklere Kiramen katibin denir. Sorgulayan meleklere Münker ve Nekir denir. En üstün melekler; Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail'dir.

Kitaplara inanmak: Allah-ü Teâlâ'nın gönderdiği kitap sayısı dini kitaplarımızda bildirilen şekliyle 104 adettir. Bunların 100 tanesi küçük kitap, dört tanesi büyük kitaptır. Küçük kitaplara suhuf denmektedir. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim dört büyük kitaptır. Tevrat - Musa Aleyhisselama, Zebur - Davud Aleyhisselama, İncil İsa Aleyhisselema ve Kur'an-ı Kerim - Peygamber efendimiz Muhammed Aleyhisselema gönderilmiştir.

Peygamberlere inanmak: Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bütün iki peygamberin arasında çok fazla peygamber gelmiştir ve sayıları tam olarak belli değildir. Peygamberlere aralarında hiçbir fark gözetmeden inanmak gerekir. Onlardan birine inanmamak hiçbirine inanmamak gibidir. Onlar Allah tarafından seçilmiş olan doğru sözlü ve sadık kişilerdir. Onların hepsi aynı şeylere iman etmemizi istemişlerdir.

Ahiret gününe inanmak: Ahiret günü hesap vereceğimiz gündür. Herkes öldükten sonra son kez dirilecek ve hesap verecektir. Ondan sonra Cennet yada Cehenneme gideceklerdir. Müslümanlar Cennette, kafirler ise Cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. İkisi de sonsuzdur. Kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyiz. Ancak Peygamber efendimizin bildirmiş olduğu alametler mevcuttur. Bunlar kıyametin yaklaştığının habercidir. Ahir zaman denilen bu dönemde Hazret-i Mehdi'nin gelişi, İsa Aleyhisselamın gelişi, Deccal'in çıkışı, Yecüc ve Mecüc adında kimselerin yada varlıkların her yeri karıştırması gibi büyük alametler mevcuttur.

Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak: İnsanların başına gelen hayır ve şerrin, fayda ve zararın Allah-ü Teala tarafından olduğuna inanmak gerekir. Başımıza gelen şeyleri Allah'tan olduğu bilerek sabır etmek, iyi şeylere de şükür etmek gerekmektedir. Allah her şeyin ne yapacağını, ne düşüneceğini önceden bilmektedir.

İşte İmanın 6 şartı bu şekildedir. Bu şartların hepsine inanmak gerekir. Ben meleklere inanmam der iseniz, bütün hepsini inkar etmiş olursunuz. Onların sorgulamak imanın zayıf olduğu gösterir yada imanı zayıflatır. Çünkü bu bütünün tamamının sahibi Allah'tır ve hep öyle kalacaktır. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun.
Son Güncelleme : 05.12.2018 00:09:10
İmanın 6 Şartı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İmanın 6 Şartı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İmanın 6 Şartı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İmanın Şartları Ve İslamın Şartları
İmanın Şartları Ve İslamın Şartları
İmanın Şartları ve İslamın Şartları, Allah'a imanın geçerli sayılabilmesi için imanın şartları ve İslam'ın şartlarına tam ve eksiksiz olarak inanılması gerekmektedir. Ey iman edenler Allah'a rasulüne indirdiği kitaba ve daha önceki indirilen kitaplar...
İmanın Şartları Ve Anlamları
İmanın Şartları Ve Anlamları
İmanın Şartları ve Anlamları: İmanın şartı 6 tanedir. Her kim Allah'ın buyurduğu gibi iman etmez ise mü'min sayılmaz. Allah c.c şöyle emrediyor; Ey inanalar! Allah'a peygamberine yani resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara inanm...
İmanın Şartı Kaçtır
İmanın Şartı Kaçtır
İmanın Şartı Kaçtır? İman Allah’a(c.c) ve onun elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) Kuran-ı Kerimde anlatıldığı gibi şüphe duymadan inanmaktır. İmanın Şartları Kaçtır? İmanın şartı 6’dır ve her müslümanın bu şartları bilmesi zaruridir. (zorunlu) Allah’ın Var...
İmanın 5 Şartı
İmanın 5 Şartı
İmanın 5 Şartı, İlk olarak şunu belirtmek isterim ki; imanın şartı 5 değil, 6’dır. İmanın şartları, amentüde yazılı olup, ayrıca belli olan altı şeye inanmak olduğunu Rasulüllah efendimiz (s.a.v.) Müslümanlara bildirmiştir. İmanın şartları, imanın 6 ...
İmanın Şartları Kaza ve Kader
İmanın Şartları Kaza ve Kader
İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir. Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve...
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. F...
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur.Peygamberlere iman etmek, aralarınd...
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır. Bunlardan 100’ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir:10 suhufu, Âdem aleyhisselama, 50 suhufu, Şit aleyhissela...
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen emirle...
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez.Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır: Vücud, Kıdem,...
İmanın Şartları
İmanın Şartları
İmanın şartları (6) altıdır. Bir hadiste Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekilde iman etmezse mü’min olamaz deniyor. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:Yâ eyyuhâllezîne âmenû, âminû billâhi ve resûlihî vel kitâbillezî nezzele alâ resûl...

 

İmanın Şartları Ve İslamın Şartları
İmanın 6 Şartı
İmanın Şartları Ve Anlamları
İmanın Şartı Kaçtır
İmanın 5 Şartı
İmanın Şartları Kaza ve Kader
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
İmanın Şartları
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
İmanın Şartları Meleklere İnanmak
İmanın Şartları Allah'a İnanmak
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019